01921 121 121

Clip, Band & Pin

 • Alpin

  Alpin

  ৳15.00
 • Binder Clip Box 19 mm

  Binder Clip Box 19 mm

  ৳38.00
 • Binder Clip Box 32 mm

  Binder Clip Box 32 mm

  ৳49.00
 • BINDER CLIP BOX 41 MM

  BINDER CLIP BOX 41 MM

  ৳60.00
 • Binding Tape 2"

  Binding Tape 2"

  ৳58.00
 • Jems Clip Box

  Jems Clip Box

  ৳15.00
 • Jems Clip Jumbo

  Jems Clip Jumbo

  ৳70.00
 • Thread Ball Hiduan

  Thread Ball Hiduan

  ৳25.00